Cập nhật phần mềm iTest 19.12 (02/12/2019)


Điều kiện thực hiện

Nội dung cập nhật
  1. Nâng cấp chức năng đánh số báo danh cho phép thêm chữ cái và số 0 ở đầu.
  2. Nâng cấp chức năng nhập ca thi từ Excel cho phép thêm chữ cái và số 0 ở đầu số báo danh.
  3. Nâng cấp các chức năng in phiếu tài khoản dự thi, in danh sách thí sinh, in bảng điểm, in phiếu thông tin dành cho CBCT.
  4. Chỉnh sửa công thức quy đổi và làm tròn điểm thi.
  5. Nâng cấp cơ chế an ninh cho chức năng làm bài thi.
  6. Nâng cấp chức năng nhập câu hỏi từ word theo định dạng đánh dấu.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1912.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Copy tệp db.txt tại thư mục X:\HudevelopiTest\app vào thư mục X:\HudevelopiTest\app\video Download: app1912.zip