Cập nhật phần mềm iTest 18.07 (22/07/2018)


Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Bổ sung chức năng Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
  2. Thay đổi vị trí hiển thị captcha (từ dưới sang bên phải ô nhập) các trang "Đăng ký tài khoản" và "Khôi phục mật khẩu".
  3. Highlight phần thi lựa chọn trong chức năng "Quản lý phần thi".
  4. Bổ sung tính năng xóa lịch sử thi của thí sinh khi xóa tài khoản thí sinh.
  5. Nâng cấp chức năng nhập tài khoản thí sinh từ excel. Tự động bỏ các ký tự trắng đầu và cuối tên đăng nhập trong các chức năng đăng nhập, thêm tài khoản.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1807.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). Downloads: app1807.zip