Cập nhật phần mềm iTest 18.06 (22/06/2018)

	
Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Nâng cấp chức năng Chuyển kho trong tab Quản lý kho thuộc phân hệ Quản trị ngân hàng đề thi.
  2. Bổ sung chức năng Chuyển kho vào tab Quản lý câu hỏi thuộc phân hệ Quản trị ngân hàng đề thi.
  3. Nâng cấp trang Giám sát thi.
  4. Nâng cấp Trang nhất và trang Lịch sử thi thuộc phân hệ dành cho thí sinh
  5. Thêm mới phân hệ Luyện thi có thu phí Quản trị hệ thống có thể bật/tắt phân hệ Luyện thi có thu phí Quản trị hệ thống có thể chỉ định những bài thi được sử dụng cho mục đích ôn luyện và có thể định giá cho các bài thi này. Bài thi ôn luyện có thể có phí hoặc miễn phí. Người dùng là khách có quyền đăng ký tài khoản thí sinh để luyện thi Thí sinh xem danh sách và biết giá của từng bài thi ôn luyện Thí sinh được mở ví điện tử trong hệ thống và có thể nạp tiền bằng các kênh thanh toán trực tuyến (vd. NgânLượng.vn) Thí sinh có thể mua các bài thi có phí để luyện thi Thí sinh có thể xem lại lịch sử các giao dịch nạp tiền và thanh toán tiền từ ví điện tử, biết số dư trong ví điện tử Lịch sử luyện thi của thí sinh được bao gồm trong lịch sử thi của thí sinh. Trong kênh thanh toán trực tuyến, quản trị hệ thống có thể thống kê thu nhập.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1806.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). - Xóa tệp default.htm trong thư mục testmonitor của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app\testmonitor, X là tên ổ đĩa). - Mở CSDL iTest, chạy các lệnh SQL được cho trong tệp sql1806.zip được đính kèm ở dưới để cập nhật CSDL. - Để sử dụng phân hệ Luyện thi có thu phí, thực hiện như sau: Lưu ý: Nếu không muốn sử dụng phân hệ Luyện thi có thu phí thì không cần làm bước này. + Bật chức năng Luyện thi có thu phí theo một trong hai cách sau: => Cách 1: Trong IIS, tại mục cấu hình ASP.NET của ứng dụng iTest, chọn Application Settings, chọn Add ở menu bên phải, thêm phần tử mới có tên (Name) là useTestFee với giá trị (Value) là 1. => Cách 2: Mở tệp Web.config (bằng Notepad hay Notepad++) trong thư mục X://HudevelopiTest/app, thêm dòng có nội dung như sau: <add key="useTestFee" value="1" /> vào sau dòng có nội dung là <appSettings> và trước dòng có nội dung là </appSettings> + Mở tài khoản Ngân Lượng tại https://www.nganluong.vn. Tài khoản Ngân Lượng này dược dùng để thu lệ phí thi của thí sinh. Thí sinh cần phải nạp tiền trước khi dùng tiền đã nạp chi trả cho bài thi. + Cấu hình tệp Configpay.xml trong thư mục gốc của ứng dụng iTest để sử dụng tài khoản Ngân Lượng. (Liên hệ 0987257504 hoặc thanhld.vnuh@gmail.com để được hỗ trợ kỹ thuật.) Downloads: app1806.zip sql1806.zip