Cập nhật phần mềm iTest 12.03 (01/03/2018)

	
Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Khi thêm môn học thì tự động thêm một phần thi (TRẮC NGHIỆM/Lựa chọn phương án đúng) và một khối kiến thức (Chương 1) cho môn mới.
  2. Bổ sung vào cuối trang Đăng nhập link sang trang Thông tin phiên bản. iTest chính thức được phát hành dưới nhiều phiên bản. Tất cả các phiên bản đều có chức năng như nhau, dịch vụ chăm sóc khách hàng và được nâng cấp miễn phí như nhau. Các phiên bản chỉ khác nhau ở một tính năng duy nhất là kiểm soát số lượng thí sinh có thể thi đồng thời: - Phiên bản Personal cho tối đa 30 thí sinh thi đồng thời - Phiên bản Classroom cho tối đa 90 thí sinh thi đồng thời - Phiên bản Standard cho tối đa 240 thí sinh thi đồng thời - Phiên bản Advanced cho tối đa 500 thí sinh thi đồng thời - Phiên bản Enterprise cho hàng nghìn thí sinh thi đồng thời
  3. Bổ sung loại câu Rất khó.
  4. Cho phép nhập công thức toán học theo cả TEX, LATEX, MML và AsciiMath.
  5. Bổ sung link sang chức năng Xem quyền của cán bộ từ chức năng Quản lý cán bộ.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app1203.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). Downloads: app1203.zip