Cập nhật phần mềm iTest lần thứ 11 (19/12/2017)

	
Điều kiện thực hiện


Nội dung cập nhật
  1. Phát hiện và ngăn chặn thí sinh gian lận khi sử dụng nút "Back" trên trình duyệt.
  2. Nâng cấp chức năng giám sát thi để xử lý các tình huống lỗi mạng.
Các bước thực hiện - Giải nén tệp app20171219.zip được đính kèm ở dưới và copy đè tất cả các tệp và thư mục nhận được vào thư mục gốc của ứng dụng iTest (X:\\HudevelopiTest\app, X là tên ổ đĩa). Downloads: app20171219.zip