Để xem thống kê điểm, kích chuột vào nút <Thống kê điểm> trên thanh công cụ. Số liệu thống kê được biểu thị bằng biểu đồ như ví dụ sau.