Trong một số trường hợp, khi ca thi đã được thiết lập với danh sách thí sinh đã được chia phòng và đánh số báo danh, thậm chí ca thi đang diễn ra và các thí sinh đang làm bài thi, nhưng vì lý do đặc biệt cần bổ sung thí sinh mới vào, việc đánh số báo danh và xếp phòng thi cho thí sinh bổ sung được tiến hành như sau:

Bước 1. Thêm thí sinh bổ sung vào danh sách thí sinh
Các thí sinh mới được bổ sung sẽ được hiển thị ngay đầu danh sách, chưa có thông tin số báo danh như ví dụ sau.

Bước 2. Bấm nút <Chia phòng và đánh số báo danh> trên thanh công cụ thuộc tab <Thí sinh dự thi>, giao diện chia phòng thi được hiển thị với thông tin chia phòng hiện tại cùng danh sách thí sinh bổ sung xuất hiện phía dưới như ví dụ sau. Trong ví dụ này, ca thi có hai phòng thi được đánh số là 3 và 4, phòng thi số 3 có 21 thí sinh và phòng thi số 4 có 26 thí sinh, 47 thí sinh hiện tại thuộc hai phòng thi đã được đánh số báo danh từ 100 đến 146.
Trên giao diện này, thầy/cô hãy nhập số báo danh và đặt phòng thi cho các thí sinh bổ sung. Lưu ý, phần mềm sẽ tự động cấp các số báo danh tiếp theo (trong ví dụ này là từ 147) cho các thí sinh. Tuy nhiên, nếu ca thi không phải là ca cuối của một đợt thi thì số báo danh tự cấp này có thể trùng với số báo danh của thí sinh thuộc các ca sau. Vì vậy, nếu còn ca thi tiếp theo, thầy/cô cần sửa đổi số báo danh thành số lớn hơn để không bị trùng số báo danh trong cả đợt thi.
Một lưu ý khác là thầy/cô cần giữ nguyên nút tích (check) "Giữ nguyên danh sách thí sinh của các phòng thi hiện tại, chỉ xếp phòng thi và đánh số báo danh cho các thí sinh bổ sung". Nếu bỏ nút tích này, toàn bộ danh sách thí sinh sẽ được chia phòng lại dẫn đến danh sách phòng thi thay đổi so với danh sách trước đó.

Sau khi cấp số báo danh và xếp phòng cho các thí sinh bổ sung, thầy/cô bấm nút <Lưu>. Các thí sinh bổ sung được cấp số báo danh và xếp vào phòng thi thầy/cô đã chỉ định như ví dụ sau.