Tại giao diện trang Đăng nhập, hãy kích vào liên kết "Thông tin phiên bản" ở cuối trang được in với chữ cỡ nhỏ màu xanh "Powered by iTest-Giải pháp toàn diện cho tổ chức thi. © 2024/2010/QTG | Thông tin phiên bản".

Trang thông tin phiên bản hiển thị nội dung có dạng như sau:

	iTest-Giải pháp toàn diện cho tổ chức thi. © 2024/2010/QTG.
	Phiên bản Enterprise 19.07 - Cập nhật ngày 26/7/2019
	a796785efc3f2105cc9214bf8b094845-live.itest.com.vn:443-112.137.129.98
Dòng đầu tiên là Tên phần mềm và Số đăng ký bản quyền Tác giả đồng thời là Chủ sở hữu đã được nhà phát triển đăng ký với Cục Bản quyền Tác giả. Dòng thứ hai là thông tin về phiên bản phần mềm. Dòng cuối cùng là CD key đã sử dụng để kích hoạt phần mềm.