Nếu kỳ thi yêu cầu chụp ảnh thí sinh tại phòng thi, sau khi chụp ảnh chân dung của các thí sinh xong, quản trị hệ thống có thể upload đồng loạt ảnh đã chụp. Khi chọn tab <Thí sinh dự thi> rồi bấm nút <Album ảnh>. Danh sách ảnh thí sinh được hiển thị, trong đó mỗi thí sinh được hiển thị sẵn ảnh đăng ký dự thi (nếu có).

Để bắt đầu upload ảnh, bấm nút <Choose files> rồi chỉ định các ảnh vừa được chụp. Lưu ý, sử dụng số báo danh để đặt tên cho tệp ảnh của thí sinh.

Ảnh thí sinh chụp tại phòng thi được hiển thị ngay dưới ảnh đăng ký dự thi giúp CBCT có thể dễ dàng phát hiện thí sinh thi thay, thi hộ.