Thầy/cô có thể giám sát trạng thái làm bài của tất cả thí sinh thuộc ca thi. Chức năng giám sát cho phép lọc và theo dõi trạng thái làm bài của thí sinh: Chưa làm bài, Đang làm bài bình thường, Đang làm bài nhưng mất kết nối, Đã nạp bài, Bị thu bài.