Để đảm bảo tính khách quan cho kỳ thi, chúng ta có thể tạo mới mật khẩu cho mỗi thí sinh và chỉ thông báo mật khẩu đó cho riêng thí sinh khi đã gọi thí sinh vào phòng thi. Để thay đổi mật khẩu cho các thí sinh, đơn giản chúng ta chỉ cần bấm nút <Tạo mật khẩu mới khác nhau cho thí sinh> hoặc <Tạo mật khẩu mới giống nhau cho thí sinh> trên giao diện danh sách thẻ dự thi. Cũng có thể tạo mật khẩu mới cho thí sinh riêng lẻ bằng cách kích chuột vào thẻ hiển thị tên thí sinh.