Nhập câu hỏi từ word

Một trong những chức năng rất hiệu quả của phần mềm iTest là nhập các câu hỏi đã được soạn trong Word bằng thao tác sao chép (copy/paste) hàng loạt. Thầy/c có thể soạn các câu hỏi trong Word rồi đưa tất cả các câu hỏi đã có vào trong một lần copy/paste. Tham khảo tài liệu Hướng dẫn biên soạn ngân hàng câu hỏi để biết cách biên soạn ngân hàng câu hỏi trong Word.