Một trong những chức năng rất hiệu quả của phần mềm iTest là nhập các câu hỏi đã được soạn trong Word bằng thao tác sao chép (copy/paste) hàng loạt. Thầy/c có thể soạn các câu hỏi trong Word rồi đưa tất cả các câu hỏi đã có vào trong một lần copy/paste. Tham khảo tài liệu Hướng dẫn biên soạn ngân hàng câu hỏi để biết cách biên soạn ngân hàng câu hỏi trong Word.