Khi kích chuột vào ca thi để vào quản trị ca thi, phần mềm sẽ hiển thị danh sách thí sinh thuộc ca thi như ví dụ sau.

Để thêm thí sinh vào danh sách, kích chuột vào nút <Thêm thí sinh> trên thanh công cụ, tiếp đó chọn nhóm rồi tài khoản thí sinh đưa vào danh sách, sau cùng bấm nút <Thêm học viên được chọn>. Chúng ta có thể thực hiện thao tác này nhiều lần để chọn thí sinh thuộc nhiều nhóm tài khoản ghép vào cùng một danh sách dự thi.

Có thể thêm nhanh các thí sinh bằng cách chọn <Nhập trực tiếp mã thí sinh được chọn>

rồi nhập hoặc copy/paste các mã thí sinh vào ô nhập.