Làm bài thi

Bước 1. Xem cấu trúc bài thi.

Để bắt đầu làm bài, thí sinh bấm vào nút . Phần mềm hiển thị giao diện thống báo vào phần thi đầu tiên như sau.

Giao diện làm bài thi được chia làm ba vùng: Vùng trên bên trái hiển thị tên bài thi và phần thi đang được thực hiện. Thời gian làm bài thi cũng được hiển thị trong vùng này. Vùng dưới bên trái hiển thị các câu hỏi thuộc phần thi đang được thực hiện để thí sinh trả lời. Vùng bên phải hiển thị tổng hợp các phương án trả lời của thí sinh đối với các câu hỏi thuộc phần thi đang được thực hiện. Thí sinh có thể nhấp chuột vào số hiệu từng câu ở vùng bên phải để chuyển đến làm câu đó.

Bước 2. Bấm chọn phương án trả lời
Để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn, thí sinh kích chuột vào phương án mà thí sinh cho là đúng. Thí sinh có thể kích chuột vào bất kỳ vị trí nào trên dòng hiển thị phương án, không nhất thiết phải kích chuột vào nút chọn radio tương ứng với phương án. Phương án được lựa chọn sẽ được tô nền vàng, đồng thời được ghi nhận tại vùng hiển thị bên phải. Nếu thí sinh muốn thay đổi phương án lựa chọn thì kích chuột vào phương án khác trong cùng câu hỏi, phần mềm sẽ ghi nhận phương án mới và xóa ghi nhận phương án cũ.

Với câu hỏi điền giá trị, thí sinh điền giá trị đáp án vào ô nhập ngay dưới nội dung câu hỏi.

Tại vùng hiển thị bên phải, thí sinh có thể theo dõi các câu hỏi đã được trả lời. Thí sinh có thể kích chuột vào số thứ tự của câu hỏi để chuyển nhanh đến câu hỏi trong vùng hiển thị câu hỏi.

Khi hết thời gian của phần thi, phần mềm sẽ tự động chuyển sang phần tiếp theo. Nếu làm xong phần thi trước khi hết thời gian, thí sinh có thể chuyển đến phần thi tiếp theo bằng cách kích nút được đặt cuối phần thi đang thực hiện.

Khi hết thời gian làm bài, phần mềm sẽ tự động thu bài của thí sinh. Nếu thí sinh hoàn thành bài thi trước thời gian cho phép và muốn nộp bài trước, hãy bấm nút <Nộp bài>.

Nếu bài thi không được kiểm soát thời gian đến từng phần thi mà chỉ kiểm soát tổng thời gian bài thi, thí sinh có thể tự do di chuyển giữa các phần thi, như ví dụ trong các hình minh họa sau. Lưu ý nội dung video và audio chỉ được phát một lần duy nhất khi thí sinh chuyển đến phần thi mới.

Thí sinh đang làm bài ở phần thi nào thì phần thi đó được tô chân màu đỏ. Những phần thi đã làm được tô chân màu đen. Lưu ý, thí sinh có thể quay về các phần thi đã làm bất kỳ khi nào.

Khi thí sinh bấm nút <Nộp bài>, phần mềm sẽ hỏi thí sinh có chắc chắn hay không.