Bấm nút <In thẻ dự thi> trên thanh công cụ để mở giao diện thẻ dự thi như sau. Thông tin thẻ dự thi bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, tên đăng nhập và mật khẩu sử dụng của thí sinh. Trên giao diện này, bấm nút <In> để in danh sách thẻ. Cắt danh sách thẻ theo các đường kẻ đậm để tách các thẻ dự thi. Phát thẻ cho thí sinh tại phòng thi.