Bước 1. Nhập mã giám sát phòng thi và bấm nút <Chấp nhận>

Bước 2. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi nếu cần.

Trường hợp phát hiện thí sinh mất kết nối, như ví dụ trong hình sau, CBCT hãy thông báo cho cán bộ kỹ thuật để thiết lập lại kết nối. Lưu ý thí sinh vẫn có thể làm bài một cách bình thường khi mất kết nối. Chỉ cần kết nối được thiết lập lại trước khi hết thời gian làm bài của thí sinh và trước khi thí sinh chủ động nộp bài, bài làm của thí sinh sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nếu hết thời gian làm bài của thí sinh hoặc đã mất nhiều thời gian mà kết nối vẫn chưa được khắc phục, CBCT kích vào biểu tượng chiếc khóa để mở lại quyền vào thi cho thí sinh, cho thí sinh chuyển sang máy tính khác, đăng nhập lại và tiếp tục làm bài từ trạng thái ở thời điểm mất kết nối.

Khi xảy ra các sự cố khác như mất điện, tắt trình duyệt, CBCT chỉ cần mở lại quyền vào thi cho thí sinh và cho thí sinh đăng nhập lại để tiếp tục làm bài.