Trong trường hợp thầy/cô đã xuất đề thi từ ngân hàng câu hỏi, nhưng khi rà soát lại thầy/cô phát hiện vẫn còn sai sót trong đề thi, thầy/cô có thể thực hiện các bước sau đây để chỉnh sửa đề thi. Lưu ý, việc chỉnh sửa câu hỏi trong đề thi không làm thay đổi câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi. Để các đề thi được tạo tiếp sau không mắc lại sai sót tương tự, thầy/cô cần chỉnh sửa câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.
Bước 1. Kích chuột vào câu hỏi phát hiện có sai sót khi đang xem đề thi chính thức. Ví dụ, Câu 1 trong đề thi sau đây có lỗi đánh máy ở cụm từ được bôi đen. Thầy/cô hãy kích chuột vào "Câu 1" để xem câu hỏi này trong đề gốc.

Bước 2. Đưa chuột vào "Câu ###" được in đậm trong đề gốc (### là thứ tự câu trong đề gốc, thầy/cô không cần quan tâm đến số thứ tự này). Khi biểu tượng chiếc bút được hiển thị cùng dòng chữ "Cập nhật câu hỏi này trong đề gốc", thầy/cô hãy kích chuột vào biểu tượng chiếc bút.

Bước 3. Câu hỏi được hiển thị trong cửa sổ biên tập câu hỏi. Thầy/cô chỉnh sửa sai sót trong câu hỏi rồi bấm nút <Chấp nhận>. Phần mềm sẽ hỏi lại thầy/cô có chắc chắn cập nhật câu hỏi trong đề thi không. Thầy/cô hãy chọn "Yes".

Bước 4. Thầy/cô bấm các nút "Quay lại" để trở về giao diện xem đề chính thức. Đề chính thức đã được chỉnh sửa được hiển thị như ví dụ sau.