iTest hỗ trợ công thức toán học theo LaTeX và AsciiMath. Có thể soạn công thức toán học bằng bất kỳ công cụ nào như MathType, MS Word, CodeCogs rồi copy công thức toán học vào phần mềm iTest, đặt công thức toán học giữa các dấu phân cách theo định dạng \( LaTeX-equation \) hoặc \[ LaTeX-equation \] hoặc `AsciiMath-equation` . Đặc biệt, có thể soạn công thức toán học trực tiếp trong phần mềm iTest một cách trực quan.

Soạn công thức trực tiếp trong phần mềm iTest

Trong cửa sổ biên soạn câu hỏi, để chèn công thức toán học, hãy đặt chuột vào vị trí cần chèn, rồi bấm chọn nút có biểu tượng dấu Sigma trên thanh công cụ, hộp thoại biên tập công thức toán học được hiển thị như sau:

Cửa sổ biên soạn công thức cho phép nhập công thức toán học một cách trực quan. Sau khi nhập xong công thức, hãy bấm nút <Chấp nhận>.

Công thức toán học sẽ được chèn vào nội dung câu hỏi dưới định dạng LaTeX. Mặc định, công thức toán học được hiển thị cùng dòng với văn bản, nội dung công thức có dạng \( LaTeX-equation \). Nếu muốn công thức toán học hiển thị trên dòng riêng, hãy thay các dấu ngoặc tròn bằng ngoặc vuông, tức nội dung công thức có dạng \[ LaTeX-equation \].

Tiếp tục nhập các công thức toán học khác nhau vào những vị trí khác trong nội dung câu hỏi. Kết quả nhập công thức toán học có dạng như sau:Copy công thức từ MS Word với MathType

Soạn công thức trong MS Word bằng MathType.

Soạn công thức trong MS Word bằng MathType (tiếp)

Sử dụng chức năng "Convert Equations" của MathType để chuyển các công thức thành LaTeX với lựa chọn "MathJax:LaTeX".

Các công thức toán được chuyển về định dạng LaTeX.

Sau đó, copy các câu hỏi đã được soạn trong Word vào vùng nhập câu hỏi của iTest rồi bấm nút <Chấp nhận>. Kết quả copy công thức toán học từ Word vào phần mềm iTest.