Đây là chức năng để chúng ta xem tên trường của mình. Tên trường sẽ xuất hiện trên tất cả các đề thi, bảng điểm, báo cáo được hệ thống tạo ra. Để bắt đầu, kích chuột vào liên kết <Thông tin chung> từ menu bên trái, giao diện cập nhật thông tin kỳ học như sau. Như hướng dẫn trên giao diện, chúng ta bấm chuột vào các nút >> hoặc << để tăng, giảm kỳ học hiện tại, tương ứng.