Chọn tab Quản lý câu hỏi, tiếp đó chọn kho. Các nhóm câu hỏi thuộc kho đã chọn được hiển thị như sau.

Danh sách câu hỏi trong kho được hiển thị. Người dùng có thể thêm, cập nhật, xóa câu hỏi và thay đổi mã câu hỏi.

Để cập nhật một câu hỏi, kích chuột vào liên kết <Cập nhật> sau nội dung câu. Nếu muốn thêm câu hỏi mới, bấm nút <Thêm câu vào nhóm>. iTest hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi khác nhau, đồng thời cung cấp các bảng định sẵn giúp cho việc nhập câu hỏi được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.

Giao diện thêm mới/cập nhật câu hỏi hiện ra như sau.

Trên giao diện này, chúng ta nhập nội dung hỏi, các phương án, chỉ định độ khó và điểm cho câu hỏi rồi bấm nút <Chấp nhận> để hoàn tất thêm/cập nhật câu hỏi. Chúng ta có thể chèn hình ảnh, công thức toán học và định dạng nội dung câu hỏi cũng như các phương án một cách dễ dàng.